İnfaz Bürosu

        Ceza İnfaz kurumunda hükümlüye ilişkin infaz ve sicil gözlem dosyalarının kabulü , tanzim, kayıt ve eksik evrak tanzim edilmesi, tutuklu-hükümlü dilekçelerinin değerlendirilmesi, il içi ve il dışı  Cumhuriyet Başsavcılıkları, mahkeme ve diğer yazışmaların yapılması gibi hükümlünün infazına ilişkin işlemleri gerçekleştiren birimdir.

        Kurumumuzda bulunan hükümlülerinin İl içi ve il dışı hastane sevki(acil veya normal) ve mahkeme duruşma sevki  işlemleri, diğer ceza infaz kurumuna sevk veya nakil işlemleri yine bu birimde yapılır.

        Kurumumuzdan tahliye edilen hükümlünün Uyap kaydını düşme, tahliye etme ve nakil edilenlerin  çıkış işlemleri bu birimce yapılır. Kurumumuzda bulunan  hükümlülerin  disiplin işlemleri ve takibi yapılır. Hükümlülerin özel izin işlemleri, izne gönderilmesi, takibi ve özel izinden dönmeyenlerin firar işlemleri yapılır.

        Kurumumuza Uyap üzerinden gelen evrakların kabulü ve evrağın imzaya sunulması işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilir.

  Adres

  Kuruçay Mah. Şehit Ümit Çetingöz Sk. No:38 14030 Merkez/BOLU

  Telefon

  0 (374) 245 11 00 - 12 00

  Faks 0 (374) 215 10 63

  E-Posta

  bolu.acikisaretadalet.gov.tr